روایت چند رسانه ای

پایگاه اطلاع رسانی استاد حاج حسین ناظری

روایت چند رسانه ای

پایگاه اطلاع رسانی استاد حاج حسین ناظری

روایت چند رسانه ای

ناگفته های مسافر جامانده آسمان!
از روزهایی که شاهراه آسمان باز بود!.....
وآن روزها دروازه شهادت داشتیم و حالا معبری تنگ!
برای شهید شدن هنوز هم فرصت هست ، دل را باید صاف کرد!بسم الله .........
تلفن همراه راوی :09151342012

پیوندها

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

14 فروردین برنامه چندرسانه ای ناگفته های زندگی پایگاه رضوان 

15 فروردین برنامه چندرسانه ای ناگفته های زندگی پایگاه رضوان

16 فروردین برنامه چندرسانه ای ناگفته های زندگی پایگاه رضوان

17 فروردین برنامه چندرسانه ای ناگفته های زندگی پایگاه رضوان

18 فروردین برنامه چندرسانه ای ناگفته های زندگی پایگاه رضوان

19فروردین برنامه چند رسانه ای ناگفته ای زندگی مسجد ایت الله غفاری

20فروردین برنامه چند رسانه ای ناگفته ای زندگی مسجد ایت الله غفاری

22فروردین  اجرای برنامه در جمع معتکفین خواهردرمسجد جامع

22فروردین اجرای برنامه در جمع معتکفین برادر در مسجد جامع قدیم

23فروردین اجرای برنامه در جمع معتکفین مسجد جامع اسلامیه

29 فروردین آموزش خانواده آموزشگاه بهشت

30 فروردین اجرای برنامه در جمع 250نفراز دانش آموزان درس آمادگی دفاعی سرایان

6اردیبهشت اجرای برنامه در همایش بصیرتی مسجد جامع شهرستان سرایان

9 اردیبشهت  اجرای برنامه چند رسانه ای با موضوع فضای مجازی درمسجد جوادالائمه (خواهران )

9 اردیبشهت  اجرای برنامه چند رسانه ای با موضوع فضای مجازی درمسجد جوادالائمه(برادران )

10 اردیبشهت  اجرای برنامه چند رسانه ای با موضوع فضای مجازی درمسجد جوادالائمه (خواهران )

10اردیبشهت  اجرای برنامه چند رسانه ای با موضوع فضای مجازی درمسجد جوادالائمه(برادران )

12 اردیبهشت اجرای برنامه در سالن همایش میقات الرضا شهرستان طبس گلشن

12 اردیبهشت اجرای برنامه چند رسانه ای با موضوع "ارتباط دختر و پسر نیاز یا آسیب ؟!"  در مسجد امام رضا(ع) ویژه خواهران

12 اردیبهشت اجرای برنامه چند رسانه ای با موضوع "ارتباط دختر و پسر نیاز یا آسیب ؟!"  در مسجد امام رضا(ع)ویژه برادران

13 اردیبهشت اجرای برنامه در جمع دانش آموزان دبستانی

13 اردیبهشت اجرای برنامه چند رسانه ای با موضوع "ارتباط دختر و پسر نیاز یا آسیب ؟!"  در مسجد امام رضا(ع)ویژه خواهران

13 اردیبهشت اجرای برنامه چند رسانه ای با موضوع "ارتباط دختر و پسر نیاز یا آسیب ؟!"  در مسجد امام رضا(ع)ویژه برادران