روایت چند رسانه ای

پایگاه اطلاع رسانی استاد حاج حسین ناظری

روایت چند رسانه ای

پایگاه اطلاع رسانی استاد حاج حسین ناظری

روایت چند رسانه ای

ناگفته های مسافر جامانده آسمان!
از روزهایی که شاهراه آسمان باز بود!.....
وآن روزها دروازه شهادت داشتیم و حالا معبری تنگ!
برای شهید شدن هنوز هم فرصت هست ، دل را باید صاف کرد!بسم الله .........
تلفن همراه راوی :09151342012

پیوندها

برنامه های اجرا شده در سال 1394

-دوشنبه سوم فروردین پرده خوانی در محفل سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) روستای نوغاب قائن

-چهارشنبه پرده خوانی گزیده برنامه معبر آسمان سالن معراج الشهدا

-جمعه 21 فروردین پرده خوانی با موضوع ازدواج در سیره شهدا در جمع سه هزار نفری خواهران جشن میلاد حضرت فاطمه (س) شهرستان بشرویه

-سه شنبه سوم اردیبهشت برگزای جلسه اول ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

سه شنبه 8 اریبهشت برگزاری دومین جلسه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

شنبه 12 اردیبهشت اجرای برنامه پرده خوانی در جمع معتکفین مسجد جامع قدیم فردوس

شنبه 12 اردیبهشت اجرای برنامه پرده خوانی در جمع معتکفین مسجد جامع اسلامیه

یکشنبه 13 اردیبهشت اجرای برنامه پرده خوانی در جمع معتکفین خواهرمسجد حجت الحسن (عج )

یکشنبه 13 اردیبهشت پرده خوانی در جمع معتکفین روستای کرغند شهرستان قائن 

یکشنبه 13 اردیبهشت پرده خوانی در جمع معتکفین خواهر شهر خضری دشت بیاض

یکشنبه 13 اردیبهشت پرده خوانی در جمع برادران معتکف شهرخضری دشت بیاض

دوشنبه 14اردیبهشت پرده خوانی در یادواره شهدای دبستان بنت الهدی خضری دشت بیاض

سه شنیه 15 اردیبهشت اجرای سومین جلسه برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

سه شنبه 22 اردیبهشت اجرای چهارمین جلسه برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

سه شنبه 29 اردیبهشت اجرای پنجمین جلسه برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

شنبه دوم خرداد اجرای برنامه در جمع خواهران بسیجی روستای شیر آباد طبس

شنبه دوم خرداد اجرای برنامه در یادواره شهدای روستای دشتغران طبس

یکشنبه سوم خرداد سخنرانی با موضوع مذاکرات هسته ای و ماهواره در مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس

یکشنبه سوم خرداد پرده خوانی در روستای کریت طبس

یکشنبه 3خرداد سخنرانی در اجتماع بزرگ نسیت روشنگری بسیجیان شهرستان طبس

دوشنبه 4 خرداد اجرای برنامه در مسجد غدیر قاین 

سه شنبه 5 خرداد اجرای ششمین  جلسه برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

پنجشنبه 7 خرداد اجرای برنامه در جمع بسیجیان آیسک

پنجشنبه 14 خرداد پرده خوانی در یادواره امام و 22 شهید جوینان کاشان

جمعه 15خرداد پرده خوانی در مراسم پانزده خرداد جوینان کاشان

سه شنبه 19 خرداد اجرای هفتمین  جلسه برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

یک شنبه 24 خرداد اجرای برنامه در مجمع عالی بسیج بشرویه

سه شنبه 26خرداد اجرای هشتمین  جلسه برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

پنجشنبه  28 خرداد اجرای اولین  برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا در پارک دلگشا

جمعه  29 خرداد اجرای دومین برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا در پارک دلگشا

دوشنبه  اول تیرماه اجرای اولین  برنامه آسیب های زندگی در کانون امیدهای انقلاب فردوس

سه شنبه  دوم  تیرماه اجرای دومین  برنامه آسیب های زندگی در کانون امیدهای انقلاب فردوس

پنجشنبه 4تیرماه اجرای برنامه در جمع پاسداران ناحیه فردوس

پنجشنبه  4 تیرماه اجرای سومین برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا در پارک دلگشا

جمعه  5 تیرماه  اجرای چهارمین  برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا در پارک دلگشا

دو شنبه 8تیرماه اجرای سومین برنامه آسیب های زندگی در کانون امیدهای انقلاب

سه شنبه 9تیرماه اجرای چهارمین  برنامه آسیب های زندگی در کانون امیدهای انقلاب

چهارشنبه 10 تیرماه اجرای پرده خوانی در جمع پاسداران در محل گلزار شهدا

جمعه 12تیرماه اجرای پنجمین  برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا در پارک دلگشا

دوشنبه 15تیرماه اجرای پنجمین  برنامه آسیب های زندگی در کانون امیدهای انقلاب

پنجشنبه 18تیرماه اجرای برنامه در جمع پاسداران ناحیه فردوس

دوشنبه 22 تیر اجرای ششمین برنامه آسیب های زندگی در کانون امیدهای انقلاب

سه شنبه 23تیر اجرای هفتمین برنامه آسیب های زندگی در کانون امیدهای انقلاب

سه شنبه 23تیر اجرای برنامه با موضوع مهارت همدلی در سیره شهدا در جمع خانواده های فرماندهان پایگاه های مقاومت

پنجشنبه 25تیرماه اجرای برنامه در جمع پاسداران ناحیه فردوس

سه شنبه 30تیر اجرای نهمین  جلسه برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

چهارشنبه 31تیر پرده خوانی در یادواره شهدای غواص  (شمیم دست های بسته )

دوشنبه 5 مرداد پرده خوانی درجمع  خواهران حوزه مقاومت بسیج خواهران اسلامیه

سه شنبه 6 مرداد اجرای اولین برنامه ازدواج آسان بموقع و عاقلانه

سه شنبه 6مرداد اجرای دهمین  جلسه برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

سه شنبه 6مرداد اجرای برنامه در جمع نمازگزاران مسجد چهاده معصوم (ع)

چهارشنبه 7 مرداد اجرای برنامه در اردوی رزمی فرهنگی پرسنل سپاه

سه شنبه 13مرداد اجرای دومین برنامه ازدواج آسان بموقع و عاقلانه

سه شنبه 13مرداد اری برنامه در باغستان (راوی دوم )

سه شنبه 13مرداد اجرای یازدهمین  جلسه برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

سه شنبه 13مرداد اجرای برنامه مهارت های زندگی در سیره شهدا در مسجد چهارده معصوم

جمعه 13مرداد اجرای پرده خوانی در جلسه مهدیه

یکشنبه 18مرداد اجرای دوازدهمین  جلسه برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

سه شنبه 20مرداد اجرای سومین جلسه برنامه مهارت های زندگی در سیره شهدا در مسجد چهارده معصوم

سه شنبه 27مرداد برگزاری جلسه اختتامیه سلسله برنامه ناگفته های زندگی از نگاه شهدا

دوشنبه دوم شهریور پرده خوانی در جشن میلاد الشهدا

چهارشنبه چهارم شهریور ماه پرده خوانی در همایش استانداری  خراسان جنوبی

چهارشنبه چهارم شهریور ماه پرده خوانی با موضوع ازدواج در سیره شهدا شهر سه قلعه

شنبه 7 شهریور ماه  پرده خوانی در یادواره شهدای روستای دوحصاران سرایان

سه شنبه 10شهریور پرده خوانی در مسجد چهارده معصوم

یکشنبه 15شهریور اجرای اولین برنامه از سری جدید ناگفته  های زندگی در پایگاه مقاومت بسیج خواهران فاطمه بنت اسد(س)

دوشنبه  16شهریور اجرای دومین  برنامه از سری جدید ناگفته  های زندگی در پایگاه مقاومت بسیج خواهران فاطمه بنت اسد(س)

سه شنبه  17شهریور اجرای سومین  برنامه از سری جدید ناگفته  های زندگی در پایگاه مقاومت بسیج خواهران فاطمه بنت اسد(س)

سه شنبه 17شهریور اجرای برنامه در یادواره شهدای شهرستان خوسف

چهارشنبه  18شهریور اجرای چهارمین  برنامه از سری جدید ناگفته  های زندگی در پایگاه مقاومت بسیج خواهران فاطمه بنت اسد(س)

پنجشنبه  19شهریور اجرای پنجمین برنامه از سری جدید ناگفته  های زندگی در پایگاه مقاومت بسیج خواهران فاطمه بنت اسد(س)

جمعه 20شهریور اجرای ششمین برنامه از سری جدید ناگفته  های زندگی در پایگاه مقاومت بسیج خواهران فاطمه بنت اسد(س)

شنبه  21شهریور اجرای هفتمین برنامه از سری جدید ناگفته  های زندگی در پایگاه مقاومت بسیج خواهران فاطمه بنت اسد(س)

یکشنبه 22شهریور اجرای هشتمین  برنامه از سری جدید ناگفته  های زندگی در پایگاه مقاومت بسیج خواهران فاطمه بنت اسد(س)

دوشنبه 30شهریور: طبس یادواره شهدای روستای محمد آباد بعداز نماز مغرب و عشا

سه شنبه 31شهریور :  مشهد- قاسم آباد – چهارراه مخابرات (اجرای میدانی )

چهارشنبه  1مهر : مشهد- قاسم آباد – چهارراه مخابرات (اجرای میدانی )

پنجشنبه  2مهر : مشهد- قاسم آباد – چهارراه مخابرات (اجرای میدانی )

پنجشنبه 2مهر روستای بسطاق سرایان (راوی دوم )

جمعه3مهر: مشهد -قاسم آباد –فرهنگسرای خانواده

جمعه 3مهر باغستان سفلی (راوی دوم )

جمعه  3مهر:   مشهد- قاسم آباد – چهارراه مخابرات (اجرای میدانی )

شنبه  4مهر : مشهد- قاسم آباد – چهارراه مخابرات (اجرای میدانی )

شنبه 4مهر باغستان علیا(راوی دوم )

یکشنبه  5مهر : مشهد- یادواره شهدای مسجد مختار

یکشنبه 5مهرماه روستای خانکوک (راوی دوم )

یکشنبه 5مهرماه مرکز بهداشت و درمان (راوی دوم )

دوشنبه 6 مهر:  مشهد فرهنگسرای زیبا و ایمن

دوشنبه  6مهر:  اسلامیه پایگاه ابوذر(راوی دوم )

دوشنبه 6مهرماه : اداره مخابرات فردوس(راوی دوم )

دوشنبه 6مهر:باغستان علیا (شهید آباد)(راوی دوم )

چهارشنبه 8 مهر خراسان شمالی –شهرستان مانه و سملقان

چهارشنبه 8مهر: دبیرستان شهیدان محمدزاده (راوی دوم )

چهارشنبه 15مهر جلسه آموزش خانواده دبیرستان امام رضا (ع)

سه شنبه 21مهرجلسه آموزش خانواده مرکز آموزشی بهشت

سه شنبه 28مهر یادواره شهدای فرخ آباد وشاهیک قاین

سه شنبه 28مهر اجرای برنامه برای کودکان و نوجوانان نوغاب پسکوه قاین

سه شنبه 28مهر اجرای برنامه در مسجد جامع نوغاب پسکوه قاین

چهارشنبه 29مهر اجرای برنامه در یادواره شهدای هیئت امام حسن مجتبی (ع)

چهارشنبه 29مهر اجرای برنامه در یادواره شهدای هیئت رزمندگان (راوی دوم )

جمعه اول آبان اجرای برنامه معبر آسمان ویژه شهید هادی دادرس جوان

یکشنبه 10آبان اجراب برنامه در یادواره شهدای دانش آموز سرایان

دوشنبه 11آبان جلسه آموزش خانواده دبستان آملی

سه شنبه 12آبان اجرای برنامه در یادواره شهدای دانش آموز خضری دشت بیاض

سه شنبه 12آبان اجرای برنامه در یادواره شهدای دانش آموز شهرستان قاین (آموزشگاه آینده سازان )

یک شنبه 17آبان جلسه آموزش خانواده دبیرستان نمونه حضرت فاطمه زهرا (س)

دوشنبه 18آبان جلسه آموزش خانواده هنرستان فنی مهندس کاظمی
سه شنبه 26آبان اجرای پرده خوانی در همایش بزرگ سه ساله های حسینی بیرجند

دوشنبه دوم آذر پرده خوانی در یادواره شهدای دانش آموز شهرستان مانه و سملقان(برادران)

دوشنبه دوم آذر پرده خوانی در یادواره شهدای دانش آموز شهرستان مانه و سملقان(خواهران)

دوشنبه دوم آذر اجرای برنامه در یادواره شهدای شهرستان گرمه (استان خراسان شمالی )

سه شنبه سوم آذر اجرای برنامه در جمع خواهران بسیجی پایگاه حضرت ام البنین(ع)(راوی دوم )

چهارشنبه 4آذر پرده خوانی در یادواره شهدای روستای ابوالخازن شهرستان بجستان (خراسان رضوی )

چهارشنبه 4 آذر اجرای برنامه در جمع خواهران بسیجی پایگاه مقاومت حضرت بتول (س)-(راوی دوم)

پنجشنبه 5 آذر اجرای برنامه در باغستان علیا(راوی دوم )

شنبه 7آذر جلسه آموزش خانواده دبیرستان نمونه دولتی توحید

دوشنبه 9آذراجرای برنامه در یادواره شهدای دبیرستان فرزانگان

سه شنبه 10آذر جلسه آموزش خانواده با محوریت سبک زندگی شهدا در آموزشگاه شهید نیکودل

شنبه 14آذر اجرای برنامه در جمع دانش آموزان درس آمادگی دفاعی دبیرستان شهید پسندی

 شنبه 14آذر جلسه آموزش خانواده با محوریت سبک زندگی شهدا در آموزشگاه شهید عدالتجو

سه شنبه 17آذر جلسه آموزش خانواده با محوریت سبک زندگی شهدا در دبیرستان نمونه

شنبه 28آذرجلسه آموزش خانواده با محوریت سبک زندگی شهدا در دبیرستان امام رضا

دوشنبه 7دیماه جلسه آموزش خانواده با محوریت سبک زندگی شهدا در آموزشگاه شهید محمود ناظری

یکشنبه 13دیماه جلسه آموزش خانواده با محوریت سبک زندگی شهدا در آموزشگاه شهید هادی جوادی

سه شنبه 15دی اجرای برنامه یادواره شهدا به زبان کودکانه در یادواه شهدای دبستان امیرزاده

چهارشنبه 16 دی جلسه آموزش خانواده با محوریت سبک زندگی شهدا در آموزشگاه شهید جعفرزاده

پنجشنبه 17دی اجرای برنامه حماسه خط 25متری (درعملیات کربلای 4و5) در سالن پیامبر اعظم (ص) بارگاه امامزادگان فردوس

شنبه 19دی اجرای برنامه در یادواره شهد احمد عدالتحو

یکشنبه 4بهمن آموزش خانواده دبیرستان دوره اول توحید

یکشنبه 4 بهمن آموزش خانواده دبیرستان شهید بهتی دوره اول

دوشنبه 5بهمن جلسه آموزش خانواده دبیرستان فرزانگان دوره اول

سه شنبه 6بهمن جلسه آموزش خانواده دبیرستان شهید نیکودل اسلامیه

سه شنبه 6بهمن جلسه آموزش خانواده دبیرستان شهید مطهری

چهارشنبه 7بهمن  جلسه آموزش روایتگری

شنبه 10 بهمن اجرای پرده خوانی قطار انقلاب دبیرستان شهید مطهری

یکشنبه 11بهمن افتتاحیه پرده خوانی قطار انقلاب مسجد جوادالائمه

یکشنبه 11بهمن اجرای قطار انقلاب مدرسه ایثارگران (راوی دوم )

دوشنبه 12بهمن پرده خوانی قطار انقلاب مسجد حضرت ابوالفضل

سه شنبه 13بهمن جلسه آموزش خانواده دبیرستان نمونه حضرت فاطمه (س)

سه شنبه 13بهمن پرده خوانی قطار انقلاب مسجدچهارده معصوم

سه شنبه 13بهمن اجرای برنامه در یادواره شهید کریمیان اسلامیه

سه شنبه 13بهمن اجرای پرده خوانی قطار انقلاب دبیرستان شهید پسندی

سه شنبه 13بهمن اجرای پرده خوانی قطار انقلاب دبیرستان توحید(راوی سوم )

سه شنبه 13بهمن یادواره شهدای شهرسرایان (راوی دوم )

چهارشنبه 14بهمن جلسه آموزش روایتگری
چهارشنبه 14بهمن اجرای قطار انقلاب دبیرستان بهشتی دوره دوم (راوی دوم )
چهارشنبه 14بهمن اجرای قطار انقلاب باغستان علیا (راوی دوم )

چهارشنبه 14بهمن اجرای پرده خوانی چند رسانه ای در یادواره شهدای خضری دشت بیاض

چهارشنبه 14بهمن پرده خوانی قطار انقلاب درمسجدحجت ابن الحسن

چهارشنبه 14بهمن پرده خوانی قطار انقلاب درحوزه علمیه الزهرا(س) (راوی سوم )

پنجشنبه 15بهمن اجرای برنامه چند رسانه ای در یادواره شهدای بانک ها (لاله های آسمانی ) بیرجند

پنجشنبه 15بهمن پرده خوانی قطار انقلاب مسجدآیت الله غفاری

پنجشنبه 15بهمن یادواره شهدای فتح آباد(راوی دوم )

جمعه 16بهمن اجرای برنامه پرده خوانی چند رسانه ای در یادواره شهدای روستای بقچیر بجستان

 شنبه 17بهمن اجرای پرده خوانی قطار انقلاب دبیرستان توحید17شهریور

 شنبه 17بهمن اجرای پرده خوانی قطار انقلاب دبیرستان شهید عدالتجوو شهید محمدزاده

شنبه 17بهمن پرده خوانی قطار انقلاب درمسجد جامع قدیم

یکشنبه 18بهمن  اجرای برنامه در یادواره شهدای فرهنگی شهرستان سرایان

یکشنبه 18بهمن اجرای قطار انقلاب مسجد حضرت ولی عصر(عج)(راوی دوم )

دوشنبه 19 بهمن اجرای برنامه چند رسانه ای قطار انقلاب در دبیرستان شهید فیاضیان اسلامیه

دوشنبه 19بهمن اجرای برنامه پرده خوانی در یادواره شهدای هنرستان دارالفنون نوبری

دوشنبه 19بهمن اجرای پرده خوانی قطار انقلاب در مسجد صاحب الزمان

دوشنبه 19بهمن یادواره شهدای هنرستان شهید باهنر(راوی دوم )

سه شنبه 20بهمن اجرای برنامه قطار انقلاب در مسجد مختار مشهد

سه شنبه 20بهمن  پرده خوانی قطار انقلاب درمهدیه فردوس در اجتماع بصیرتی پایگاه های بسیج خواهران (راوی سوم )

سه شنبه 20بهمن یادواره هنرستان فنی شهید صبوری (راوی دوم )

سه شنبه 20بهمن اجرای قطار انقلاب دبیرستان نمونه علامه طبا طبایی(راوی دوم )

سه شنبه 20بهمن اجرای قطار انقلاب کانون امیدهای انقلاب (راوی دوم )

چهارشنبه 21 بهمن پرده خوانی قطار انقلاب در پایگاه بسیج فاطمه بنت اسد(راوی سوم )

چهارشنبه 21بهمن اجرای قطار انقلاب هیات رزمندگان (راوی دوم )

چهارشنبه 21بهمن اجرای قطار انقلاب دبیرستان نمونه حضرت فاطمه (راوی دوم )

یکشنبه 25بهمن اجرای قطار انقلاب دبیرستان حضرت زینب (راوی دوم )

سه شنبه 27بهمن آموزش روایتگری

چهارشنبه 28بهمن اجرای برنامه در یادواره شهدای روستای مرندیز بجستان

دوشنبه اسفنداجرای برنامه در جلسه آموزش خانواده دبستان شهید تقوایی

دوشنبه  اسفند اجرای برنامه در یادواره دبستان براداران شهید مهرداد آیسک

سه شنبه جلسه  آموزش روایتگری

دوشنبه 24 اسفند اجرای برنامه چند رسانه ای باعنوان راز خون (ویژه شهدای گمنام )


برای ورود به کانال اینجا را کلیک نمایید و پس از ورود  کلمه join رابزنید
نظرات  (۱)

 • دادرس جوان
 • سلام.خوش حال می شم به وبلاگم بیاید و نظرتون رو بگید
  پاسخ:
  سلام آمدم سرزدم زحمات شما قابل تقدیر است اجر شما با شهدا
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی